Skip to content
onezeros.in தமிழ்நாடு சார்ந்த ஆன்லைன் ஷாப்பிங் ஸ்டோர். இந்தியா முழுவதும் 10000க்கும் மேற்பட்ட தயாரிப்புகளை வெற்றிகரமாக விநியோகித்துள்ளோம்
onezeros.in தமிழ்நாடு சார்ந்த ஆன்லைன் ஷாப்பிங் ஸ்டோர். இந்தியா முழுவதும் 10000க்கும் மேற்பட்ட தயாரிப்புகளை வெற்றிகரமாக விநியோகித்துள்ளோம்

Chillies Milagai (உலர்ந்த மிளகாய்)

Sold out
Original price Rs. 286.00
Original price Rs. 78.00 - Original price Rs. 286.00
Original price Rs. 286.00
Current price Rs. 220.00
Rs. 60.00 - Rs. 220.00
Current price Rs. 220.00
Chillies is a spicy seed with strong taste and excellent aroma used throughout the world in cooking spicy food.