Skip to content
onezeros.in தமிழ்நாடு சார்ந்த ஆன்லைன் ஷாப்பிங் ஸ்டோர். இந்தியா முழுவதும் 10000க்கும் மேற்பட்ட தயாரிப்புகளை வெற்றிகரமாக விநியோகித்துள்ளோம்
onezeros.in தமிழ்நாடு சார்ந்த ஆன்லைன் ஷாப்பிங் ஸ்டோர். இந்தியா முழுவதும் 10000க்கும் மேற்பட்ட தயாரிப்புகளை வெற்றிகரமாக விநியோகித்துள்ளோம்

Tempered Glass For Samsung

 • Rinbo Tempered Glass Safety Glass Screen Protector
  Rinbo Tempered Glass For Samsung M52/A73 5G
  Save 36% Save %
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  Rinbo 6D Tempered Glass For Samsung Galaxy M52/A73 5G Safety Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  Rinbo 6D Tempered Glass For Samsung Galaxy M52 Safety Glass Screen Protector. Compatible Smartphone Galaxy M52 5G (SM-M526B/DS) Gala...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Save 36% Save %
 • Rinbo Tempered Glass Safety Glass Screen Protector
  Rinbo Tempered Glass For Samsung A52/A52s/A53 5G
  Save 36% Save %
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  Rinbo 6D Tempered Glass For Samsung Galaxy A52/A52s/A53 5G Safety Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  Rinbo 6D Tempered Glass For Samsung Galaxy A52 Safety Glass Screen Protector. Compatible Smartphone Galaxy A52 (SM-A525F/DS) Galaxy A5...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Save 36% Save %
 • Redmi Note 11 Matte Tempered Glass Full Screen Protector
  Samsung Galaxy A13 4G Pubg Matte Tempered Glass Full Screen Protector
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  Samsung Galaxy A13 4G Full Screen Anti Fingerprint 9D-AG Matte Tempered Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  Samsung Galaxy A13 4G Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector Compatible Smartphone Samsung Galaxy A13 4G (...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Sold out
 • OPPO F21 Pro Pubg Matte Tempered Glass Full Screen Protector
  Samsung Galaxy M21 2021 Pubg Matte Tempered Glass Full Screen Protector
  Save 36% Save %
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  Samsung Galaxy M21 2021 Full Screen Anti Fingerprint 9D-AG Matte Tempered Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  Samsung Galaxy M21 2021 Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector Compatible Smartphone Samsung Galaxy M21 2021 ...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Save 36% Save %
 • Samsung Galaxy M53 Pubg Matte Tempered Glass Full Screen Protector
  Samsung Galaxy M53 Pubg Matte Tempered Glass Full Screen Protector
  Save 36% Save %
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  Samsung Galaxy M53 (5G) Full Screen Anti Fingerprint 9D-AG Matte Tempered Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  Samsung Galaxy M53 Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector Compatible Smartphone Samsung Galaxy M53 (SM-M536B...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Save 36% Save %
 • Samsung Galaxy A73 Pubg Matte Tempered Glass Full Screen Protector
  Samsung Galaxy A73 Pubg Matte Tempered Glass Full Screen Protector
  Save 36% Save %
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  Samsung Galaxy A73 (5G) Full Screen Anti Fingerprint 9D-AG Matte Tempered Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  Samsung Galaxy A73 (5G) Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector Compatible Smartphone Samsung Galaxy A73 (5G)...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Save 36% Save %
 • Samsung Galaxy A53 5G Pubg Matte Tempered Glass Full Screen Protector
  Samsung Galaxy A53 5G Pubg Matte Tempered Glass Full Screen Protector
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  Samsung Galaxy A53 5G Full Screen Anti Fingerprint 9D-AG Matte Tempered Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  Samsung Galaxy A53 5G Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector Compatible Smartphone  Samsung Galaxy A53 5G (S...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Sold out
 • Samsung Galaxy A33 5G Pubg Matte Tempered Glass Full Screen Protector
  Samsung Galaxy A33 5G Pubg Matte Tempered Glass Full Screen Protector
  Save 36% Save %
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  Samsung Galaxy A33 5G Full Screen Anti Fingerprint 9D-AG Matte Tempered Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  Samsung Galaxy A33 5G Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector Compatible Smartphone  Samsung Galaxy A33 5G (S...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Save 36% Save %
 • Redmi Note 11 Matte Tempered Glass Full Screen Protector
  Samsung Galaxy F23 Pubg Matte Tempered Glass Full Screen Protector
  Save 36% Save %
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  Samsung Galaxy F23 Full Screen Anti Fingerprint 9D-AG Matte Tempered Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  Samsung Galaxy F23 Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector Compatible Smartphone Samsung Galaxy F23 (SM-E236B...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Save 36% Save %
 • Samsung Galaxy A23 Pubg Matte Tempered Glass Full Screen Protector
  Samsung Galaxy A23 Pubg Matte Tempered Glass Full Screen Protector
  Save 36% Save %
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  Samsung Galaxy A23 Full Screen Anti Fingerprint 9D-AG Matte Tempered Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  Samsung Galaxy A23 Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector Compatible Smartphone Samsung Galaxy A23 (SM-A235F...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Save 36% Save %
 • Samsung Galaxy M33 5G Pubg Matte Tempered Glass Full Screen Protector
  Samsung Galaxy M33 5G Pubg Matte Tempered Glass Full Screen Protector
  Save 36% Save %
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  Samsung Galaxy M33 5G Full Screen Anti Fingerprint 9D-AG Matte Tempered Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  Samsung Galaxy M33 5G Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector Compatible Smartphone Samsung Galaxy M33 5G  ...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Save 36% Save %
 • Samsung Galaxy A03 Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Samsung Galaxy A03 Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Save 36% Save %
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  Samsung Galaxy A03 Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  Samsung Galaxy A03 Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector. Compatible Smartphone Samsung Galaxy A03 Feat...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Save 36% Save %
 • SUPER-D curved edge Tempered Glass Screen Protector
  Curved edge tempered glass Samsung Galaxy F42 5G screen protector
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00

  SUPER-D Big curved edge tempered glass for Samsung Galaxy F42 5G full cover screen protector

  Onezeros.in

  SUPER-D Big curved edge for Samsung Galaxy F42 5G full cover tempered glass screen protector.Super-D big curved edge glass,high aluminum raw materi...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00
  Sold out
 • SUPER-D curved edge Tempered Glass Screen Protector
  Curved edge tempered glass Samsung Galaxy M32 5G screen protector
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00

  SUPER-D Big curved edge tempered glass for Samsung Galaxy M32 5G full cover screen protector

  Onezeros.in

  SUPER-D Big curved edge for Samsung Galaxy M32 5G full cover tempered glass screen protector.Super-D big curved edge glass,high aluminum raw materi...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00
  Sold out
 • SUPER-D curved edge Tempered Glass Screen Protector
  Curved edge tempered glass Samsung Galaxy M52 5G screen protector
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00

  SUPER-D Big curved edge tempered glass for Samsung Galaxy M52 5G full cover screen protector

  Onezeros.in

  SUPER-D Big curved edge for Samsung Galaxy M52 5G full cover tempered glass screen protector.Super-D big curved edge glass,high aluminum raw materi...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00
  Sold out
 • SUPER-D curved edge Tempered Glass Screen Protector
  curved edge tempered glass Samsung Galaxy A03 Core screen protector
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00

  SUPER-D Big curved edge tempered glass for Samsung Galaxy A03 Core full cover screen protector

  Onezeros.in

  SUPER-D Big curved edge for Samsung Galaxy A03 Core full cover tempered glass screen protector.Super-D big curved edge glass,high aluminum raw mate...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00
  Sold out
 • SUPER-D curved edge Tempered Glass Screen Protector
  SUPER-D curved edge tempered glass Samsung Galaxy A31 screen protector
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00

  SUPER-D Big curved edge tempered glass for Samsung Galaxy A13 5G full cover screen protector

  Onezeros.in

  SUPER-D Big curved edge for Samsung Galaxy A13 full cover tempered glass screen protector.Super-D big curved edge glass,high aluminum raw material,...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00
  Sold out
 • Samsung Galaxy A13 5G Matte Tempered Glass Full Screen Protector
  Samsung Galaxy A13 5G Matte Tempered Glass Full Screen Protector
  Save 36% Save %
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  Samsung Galaxy A13 5G Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  Samsung Galaxy A13 5G Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector. Compatible Smartphone Samsung Galaxy A13 5G ...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Save 36% Save %
 • SUPER-D curved edge Tempered Glass Screen Protector
  SUPER-D curved edge tempered glass Samsung Galaxy M01 screen protector
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00

  SUPER-D Big curved edge tempered glass for Samsung Galaxy M01 full cover screen protector

  Onezeros.in

  SUPER-D Big curved edge for Samsung Galaxy M01 full cover tempered glass screen protector.Super-D big curved edge glass,high aluminum raw material,...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00
  Sold out
 • SUPER-D curved edge Tempered Glass Screen Protector
  SUPER-D curved edge tempered glass Samsung Galaxy A22 (4G) screen protector
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00

  SUPER-D Big curved edge tempered glass for Samsung Galaxy A22 4G full cover screen protector

  Onezeros.in

  SUPER-D Big curved edge for Samsung Galaxy A22 4G full cover tempered glass screen protector.Super-D big curved edge glass,high aluminum raw materi...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00
  Sold out
 • SUPER-D curved edge Tempered Glass Screen Protector
  SUPER-D curved edge tempered glass Samsung Galaxy A31 screen protector
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00

  SUPER-D Big curved edge tempered glass for Samsung Galaxy A31 full cover screen protector

  Onezeros.in

  SUPER-D Big curved edge for Samsung Galaxy A31 full cover tempered glass screen protector.Super-D big curved edge glass,high aluminum raw material,...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00
  Sold out
 • SUPER-D curved edge Tempered Glass Screen Protector
  SUPER-D curved edge tempered glass Samsung Galaxy A32 screen protector
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00

  SUPER-D Big curved edge tempered glass for Samsung Galaxy A32 full cover screen protector

  Onezeros.in

  SUPER-D Big curved edge for Samsung Galaxy A32 full cover tempered glass screen protector.Super-D big curved edge glass,high aluminum raw material,...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00
  Sold out
 • SUPER-D curved edge Tempered Glass Screen Protector
  SUPER-D curved edge tempered glass Samsung Galaxy A71 screen protector
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00

  SUPER-D Big curved edge tempered glass for Samsung Galaxy A71 full cover screen protector

  Onezeros.in

  SUPER-D Big curved edge for Samsung Galaxy A71 full cover tempered glass screen protector.Super-D big curved edge glass,high aluminum raw material,...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00
  Sold out
 • SUPER-D curved edge Tempered Glass Screen Protector
  SUPER-D curved edge tempered glass Samsung Galaxy M31/M31 Prime screen protector
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00

  SUPER-D Big curved edge tempered glass for Samsung Galaxy M31/M31 Prime full cover screen protector

  Onezeros.in

  SUPER-D Big curved edge for Samsung Galaxy M31 full cover tempered glass screen protector.Super-D big curved edge glass,high aluminum raw material,...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00
  Sold out