Skip to content
onezeros.in தமிழ்நாடு சார்ந்த ஆன்லைன் ஷாப்பிங் ஸ்டோர். இந்தியா முழுவதும் 10000க்கும் மேற்பட்ட தயாரிப்புகளை வெற்றிகரமாக விநியோகித்துள்ளோம்
onezeros.in தமிழ்நாடு சார்ந்த ஆன்லைன் ஷாப்பிங் ஸ்டோர். இந்தியா முழுவதும் 10000க்கும் மேற்பட்ட தயாரிப்புகளை வெற்றிகரமாக விநியோகித்துள்ளோம்

Tempered Glass For OPPO

 • Oppo Reno 6 (5G) Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Oppo Reno 6 (5G) Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Save 36% Save %
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  Oppo Reno 6 (5G) Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  Oppo Reno 6 Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector. Compatible Smartphone Oppo Reno 6 in other words  CPH22...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Save 36% Save %
 • Oppo F19/F19 Pro/F19 Pro Plus Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Oppo F19/F19s/F19 Pro/F19 Pro Plus Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Save 36% Save %
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  Oppo F19/F19 Pro/F19 Pro Plus Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  Oppo F19/F19s/F19 Pro/F19 Pro Plus Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector. Compatible Smartphone  Oppo F19 ...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Save 36% Save %
 • Oppo Reno 6 Pro Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Oppo Reno 6 Pro Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  Oppo Reno 6 Pro Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  Oppo Reno 6 Pro Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector. Compatible Smartphone Oppo Reno 6 Pro Features ...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Sold out
 • Oppo A3s/A5 Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Oppo A3s/A5 Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Save 36% Save %
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  Oppo A3s/A5 Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  Oppo A3s/A5 Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector. Compatible Smartphone Oppo A3s Oppo A5  Features :...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Save 36% Save %
 • Oppo Reno 7 Pro 5G Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Reno 7 Pro 5G Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Save 36% Save %
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  Oppo Reno 7 Pro 5G Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  Oppo Reno 7 Pro 5G Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector. Compatible Smartphone Oppo Reno 7 Pro 5G Feat...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Save 36% Save %
 • SUPER-D curved edge Tempered Glass Screen Protector
  SUPER-D curved edge tempered glass for OPPO F9 Pro screen protector
  Save 33% Save %
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00

  SUPER-D Big curved edge tempered glass for OPPO F9/F9 Pro full cover screen protector

  Onezeros.in

  SUPER-D Big curved edge for OPPO F9 Pro full cover tempered glass screen protector.Super-D big curved edge glass,high aluminum raw material,importe...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00
  Save 33% Save %
 • SUPER-D curved edge Tempered Glass Screen Protector
  SUPER-D curved edge tempered glass for OPPO F11 Pro screen protector
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00

  SUPER-D Big curved edge tempered glass for OPPO F11 Pro full cover screen protector

  Onezeros.in

  SUPER-D Big curved edge for OPPO F11 Pro full cover tempered glass screen protector.Super-D big curved edge glass,high aluminum raw material,import...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00
  Sold out
 • OPPO F21 Pro Pubg Matte Tempered Glass Full Screen Protector
  OPPO F21 Pro Pubg Matte Tempered Glass Full Screen Protector
  Save 36% Save %
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  OPPO F21 Pro Full Screen Anti Fingerprint 9D-AG Matte Tempered Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  OPPO F21 Pro Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector Compatible Smartphone  OPPO F21 Pro (CPH2363) Feature...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Save 36% Save %
 • OPPO F21 Pro 5G Pubg Matte Tempered Glass Full Screen Protector
  OPPO F21 Pro 5G Pubg Matte Tempered Glass Full Screen Protector
  Save 36% Save %
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  OPPO F21 Pro 5G Full Screen Anti Fingerprint 9D-AG Matte Tempered Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  OPPO F21 Pro 5G Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector Compatible Smartphone  OPPO F21 Pro 5G (CPH2341) ...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Save 36% Save %
 • OPPO A76 Pubg Matte Tempered Glass Full Screen Protector
  OPPO A76 Pubg Matte Tempered Glass Full Screen Protector
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  OPPO A76 Full Screen Anti Fingerprint 9D-AG Matte Tempered Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  OPPO A76 Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector Compatible Smartphone OPPO A76 (CPH2375) Features :  -F...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Sold out
 • OPPO A96 Pubg Matte Tempered Glass Full Screen Protector
  OPPO A96 Pubg Matte Tempered Glass Full Screen Protector
  Save 36% Save %
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  OPPO A96 Full Screen Anti Fingerprint 9D-AG Matte Tempered Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  OPPO A96 Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector Compatible Smartphone OPPO A96 (CPH2333) Features :  -Fr...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Save 36% Save %
 • OPPO K10 Pubg Matte Tempered Glass Full Screen Protector
  OPPO K10 Pubg Matte Tempered Glass Full Screen Protector
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  OPPO K10 Full Screen Anti Fingerprint 9D-AG Matte Tempered Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  OPPO K10 Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector Compatible Smartphone OPPO K10 (CPH2373) Features :  -Fr...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Sold out
 • Vivo V23e 5G Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Vivo V23e 5G Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  Oppo A55s 5G Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  Oppo A55s 5G Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector. Compatible Smartphone Oppo A55s 5G Features :  -Fro...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Sold out
 • Oppo Reno 7 5G Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Oppo Reno 7 5G Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  Oppo Reno 7 5G Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  Oppo Reno 7 5G Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector. Compatible Smartphone Oppo Reno 7 5G Features :  ...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Sold out
 • Oppo A11s Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Oppo A11s Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  Oppo A11s Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  Oppo A11s  Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector. Compatible Smartphone Oppo A11s Features :  -Frosted ...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Sold out
 • Oppo K9x Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Oppo K9x Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  Oppo K9x Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  Oppo K9x Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector. Compatible Smartphone Oppo K9x Features :  -Frosted fel...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Sold out
 • OPPO A36 Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  OPPO A36 Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  Oppo A36 Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  Oppo A36 Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector. Compatible Smartphone Oppo A36 Features :  -Frosted fel...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Sold out
 • SUPER-D curved edge Tempered Glass Screen Protector
  Curved edge Tempered Glass OPPO for A54 full Screen Protector
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00

  SUPER-D Big curved edge tempered glass for OPPO A54 full cover screen protector

  Onezeros.in

  SUPER-D Big curved edge for OPPO A54 full cover tempered glass screen protector.Super-D big curved edge glass,high aluminum raw material,imported A...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00
  Sold out
 • SUPER-D curved edge Tempered Glass Screen Protector
  Curved edge Tempered Glass OPPO for A53s/A55 5G full Screen Protector
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00

  SUPER-D Big curved edge tempered glass for OPPO A53s/A55 (5G) full cover screen protector

  Onezeros.in

  SUPER-D Big curved edge for OPPO A53s 5G full cover tempered glass screen protector.Super-D big curved edge glass,high aluminum raw material,import...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00
  Sold out
 • SUPER-D curved edge Tempered Glass Screen Protector
  SUPER-D curved edge tempered glass for OPPO A5/A9 2020 screen protector
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00

  SUPER-D Big curved edge tempered glass for OPPO A5/A9 (2020) full cover screen protector

  Onezeros.in

  SUPER-D Big curved edge for OPPO A5 2020 full cover tempered glass screen protector.Super-D big curved edge glass,high aluminum raw material,import...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00
  Sold out
 • SUPER-D curved edge Tempered Glass Screen Protector
  SUPER-D curved edge tempered glass for OPPO A15/A15s screen protector
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00

  SUPER-D Big curved edge tempered glass for OPPO A15/A15s full cover screen protector

  Onezeros.in

  SUPER-D Big curved edge for OPPO A15 full cover tempered glass screen protector.Super-D big curved edge glass,high aluminum raw material,imported A...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00
  Sold out
 • SUPER-D curved edge Tempered Glass Screen Protector
  SUPER-D curved edge tempered glass for OPPO A52 screen protector
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00

  SUPER-D Big curved edge tempered glass for OPPO A52 full cover screen protector

  Onezeros.in

  SUPER-D Big curved edge for OPPO A52 full cover tempered glass screen protector.Super-D big curved edge glass,high aluminum raw material,imported A...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00
  Sold out
 • SUPER-D curved edge Tempered Glass Screen Protector
  SUPER-D curved edge tempered glass OPPO F15 screen protector
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00

  SUPER-D Big curved edge tempered glass for OPPO F15 full cover screen protector

  Onezeros.in

  SUPER-D Big curved edge for OPPO F15 full cover tempered glass screen protector.Super-D big curved edge glass,high aluminum raw material,imported A...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00
  Sold out
 • SUPER-D curved edge Tempered Glass Screen Protector
  SUPER-D curved edge tempered glass OPPO F17 Pro screen protector
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00

  SUPER-D Big curved edge tempered glass for OPPO F17 Pro full cover screen protector

  Onezeros.in

  SUPER-D Big curved edge for OPPO F17 Pro full cover tempered glass screen protector.Super-D big curved edge glass,high aluminum raw material,import...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00
  Sold out