Skip to content
onezeros.in தமிழ்நாடு சார்ந்த ஆன்லைன் ஷாப்பிங் ஸ்டோர். இந்தியா முழுவதும் 10000க்கும் மேற்பட்ட தயாரிப்புகளை வெற்றிகரமாக விநியோகித்துள்ளோம்
onezeros.in தமிழ்நாடு சார்ந்த ஆன்லைன் ஷாப்பிங் ஸ்டோர். இந்தியா முழுவதும் 10000க்கும் மேற்பட்ட தயாரிப்புகளை வெற்றிகரமாக விநியோகித்துள்ளோம்

Tempered Glass For OnePlus

 • Oneplus Nord 2 (5G) Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Oneplus Nord 2 (5G) Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Save 36% Save %
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  Oneplus Nord 2 (5G) Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  Oneplus Nord 2 (5G) Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector Compatible Smartphone Oneplus Nord 2 (5G) Fe...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Save 36% Save %
 • Oneplus Nord CE (5G) Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Oneplus Nord CE (5G) Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Save 36% Save %
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  Oneplus Nord CE (5G) Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  Oneplus Nord CE (5G) Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector Compatible Smartphone Oneplus Nord CE (5G) ...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Save 36% Save %
 • Oneplus 6T Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Oneplus 6T Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Save 36% Save %
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  Oneplus 6T/Oneplus 7 Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  Oneplus 6T Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector Compatible Smartphone Oneplus 6T Oneplus 7 Features...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Save 36% Save %
 • Oneplus 6 Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Oneplus 6 Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Save 36% Save %
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  Oneplus 6 Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  Oneplus 6 Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector Compatible Smartphone Oneplus 6 Features :  -Frosted fe...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Save 36% Save %
 • OnePlus 9RT Pubg Matte Tempered Glass Full Screen Protector
  OnePlus 9RT Pubg Matte Tempered Glass Full Screen Protector
  Save 36% Save %
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  OnePlus 9RT Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  OnePlus 9RT 5G  Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector Compatible Smartphone  OnePlus 9RT Features :  -...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Save 36% Save %
 • Rinbo Tempered Glass Safety Glass Screen Protector
  Rinbo Tempered Glass For SOnePlus Nord CE 2 5G
  Save 36% Save %
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  Rinbo 6D Tempered Glass For OnePlus Nord CE 2 5G Safety Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  Rinbo 6D Tempered Glass For OnePlus Nord CE 2 5G  Safety Glass Screen Protector. Compatible Smartphone OnePlus Nord CE 2 5G -True 6D ...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Save 36% Save %
 • Oneplus 10R Pubg Matte Tempered Glass Full Screen Protector
  Oneplus 10R Pubg Matte Tempered Glass Full Screen Protector
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  Oneplus 10R Full Screen Anti Fingerprint 9D-AG Matte Tempered Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  Oneplus 10R Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector Compatible Smartphone Oneplus 10R Features :  -Frost...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Sold out
 • Oneplus 8 Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Oneplus 8 Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Save 36% Save %
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  Oneplus 8 Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  Oneplus 8 Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector Compatible Smartphone Oneplus 8 Features :  -Frosted f...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Save 36% Save %
 • Oneplus 9R Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Oneplus 9R Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Save 36% Save %
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  Oneplus 9R Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  Oneplus 9R Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector Compatible Smartphone Oneplus 9R Features :  -Frosted...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Save 36% Save %
 • OnePlus Nord CE 2 5G Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  OnePlus Nord CE 2 5G Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Save 36% Save %
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  OnePlus Nord CE 2 5G Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  OnePlus Nord CE 2 5G Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector. Compatible Smartphone OnePlus Nord CE 2 5G ...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Save 36% Save %
 • OnePlus 10 Pro Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  OnePlus 10 Pro Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  OnePlus 10 Pro Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  OnePlus 10 Pro Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector. Compatible Smartphone OnePlus 10 Pro Features :  ...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Sold out
 • SUPER-D curved edge Tempered Glass for OnePlus 5T Screen Protector
  SUPER-D curved edge Tempered Glass for OnePlus 5T Screen Protector
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00

  SUPER-D Big curved edge tempered glass for OnePlus 5T full cover screen protector

  Onezeros.in

  SUPER-D Big curved edge for OnePlus 5T full cover tempered glass screen protector.Super-D big curved edge glass,high aluminum raw material,imported...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00
  Sold out
 • SUPER-D curved edge Tempered Glass for Oneplus 9R
  SUPER-D curved edge Tempered Glass for Oneplus 9R Screen Protector
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00

  SUPER-D Big curved edge tempered glass for Oneplus 9R full cover screen protector

  Onezeros.in

  SUPER-D Big curved edge for Oneplus 9R full cover tempered glass screen protector.Super-D big curved edge glass,high aluminum raw material,imported...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00
  Sold out
 • SUPER-D curved edge Tempered Glass for Oneplus 9
  SUPER-D curved edge Tempered Glass for Oneplus 9 Screen Protector
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00

  SUPER-D Big curved edge tempered glass for Oneplus 9 full cover screen protector

  Onezeros.in

  SUPER-D Big curved edge for Oneplus 9 full cover tempered glass screen protector.Super-D big curved edge glass,high aluminum raw material,imported ...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00
  Sold out
 • SUPER-D curved edge Tempered Glass for Oneplus 8T
  SUPER-D curved edge Tempered Glass for Oneplus 8T
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00

  SUPER-D Big curved edge tempered glass for Oneplus 8T full cover screen protector

  Onezeros.in

  SUPER-D Big curved edge for Oneplus 8T full cover tempered glass screen protector.Super-D big curved edge glass,high aluminum raw material,imported...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00
  Sold out
 • SUPER-D curved edge Tempered Glass for Oneplus Nord CE (5G)
  SUPER-D curved edge Tempered Glass for Oneplus Nord CE (5G)
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00

  SUPER-D Big curved edge tempered glass for Oneplus Nord CE (5G) full cover screen protector

  Onezeros.in

  SUPER-D Big curved edge for Oneplus Nord CE (5G) full cover tempered glass screen protector.Super-D big curved edge glass,high aluminum raw materia...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00
  Sold out
 • SUPER-D curved edge Tempered Glass for Oneplus Nord 2 (5G)
  SUPER-D curved edge Tempered Glass for Oneplus Nord 2 (5G)
  Save 33% Save %
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00

  SUPER-D Big curved edge tempered glass for Oneplus Nord 2 (5G) full cover screen protector

  Onezeros.in

  SUPER-D Big curved edge for Oneplus Nord 2 (5G) full cover tempered glass screen protector.Super-D big curved edge glass,high aluminum raw material...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00
  Save 33% Save %
 • SUPER-D curved edge Tempered Glass for Oneplus Nord
  SUPER-D curved edge Tempered Glass for Oneplus Nord
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00

  SUPER-D Big curved edge tempered glass for Oneplus Nord full cover screen protector

  Onezeros.in

  SUPER-D Big curved edge for Oneplus Nord full cover tempered glass screen protector.Super-D big curved edge glass,high aluminum raw material,import...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00
  Sold out
 • SUPER-D curved edge Tempered Glass for Oneplus 7T Screen Protector
  SUPER-D curved edge Tempered Glass for Oneplus 7T Screen Protector
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00

  SUPER-D Big curved edge tempered glass for Oneplus 7t full cover screen protector

  Onezeros.in

  SUPER-D Big curved edge for Oneplus 7t full cover tempered glass screen protector.Super-D big curved edge glass,high aluminum raw material,imported...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00
  Sold out
 • SUPER-D curved edge Tempered Glass for Oneplus 6t
  SUPER-D curved edge Tempered Glass for Oneplus 6t
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00

  SUPER-D Big curved edge tempered glass for Oneplus 6t full cover screen protector

  Onezeros.in

  SUPER-D Big curved edge for Oneplus 6t full cover tempered glass screen protector.Super-D big curved edge glass,high aluminum raw material,imported...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00
  Sold out
 • SUPER-D curved edge Tempered Glass for Oneplus 6 Screen Protector
  SUPER-D curved edge Tempered Glass for Oneplus 6 Screen Protector
  Sold out
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00

  SUPER-D Big curved edge tempered glass for Oneplus 6 full cover screen protector

  Onezeros.in

  SUPER-D Big curved edge for Oneplus 6 full cover tempered glass screen protector.Super-D big curved edge glass,high aluminum raw material,imported ...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 199.00
  Rs. 199.00 - Rs. 199.00
  Current price Rs. 199.00
  Sold out
 • Oneplus Nord N100 Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Oneplus Nord N100 Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Save 36% Save %
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  Oneplus Nord N100 Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  Oneplus Nord N100 Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector Compatible Smartphone Oneplus Nord N100 Featu...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Save 36% Save %
 • Oneplus Nord N10 Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Oneplus Nord N10 Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Save 36% Save %
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  Oneplus Nord N10 Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  Oneplus Nord N10 Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector Compatible Smartphone Oneplus Nord N10 Features...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Save 36% Save %
 • Oneplus Nord Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Oneplus Nord Full Screen AG Matte Tempered Glass Screen Protector
  Save 36% Save %
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  Oneplus Nord Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector

  Onezeros.in

  Oneplus Nord Full Screen Anti Fingerprint AG Matte Tempered Glass Screen Protector. Compatible Smartphone Oneplus Nord Features :  -Fr...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Save 36% Save %