Skip to content
onezeros.in தமிழ்நாடு சார்ந்த ஆன்லைன் ஷாப்பிங் ஸ்டோர். இந்தியா முழுவதும் 10000க்கும் மேற்பட்ட தயாரிப்புகளை வெற்றிகரமாக விநியோகித்துள்ளோம்
onezeros.in தமிழ்நாடு சார்ந்த ஆன்லைன் ஷாப்பிங் ஸ்டோர். இந்தியா முழுவதும் 10000க்கும் மேற்பட்ட தயாரிப்புகளை வெற்றிகரமாக விநியோகித்துள்ளோம்

Turmeric / Manjal / Virali Manjal (மஞ்சள்)

Sold out
Original price Rs. 23.00
Original price Rs. 23.00 - Original price Rs. 90.00
Original price Rs. 23.00
Current price Rs. 18.00
Rs. 18.00 - Rs. 70.00
Current price Rs. 18.00
Turmeric / Manjal is a spicy seed with strong taste and excellent aroma.