Skip to content
onezeros.in தமிழ்நாடு சார்ந்த ஆன்லைன் ஷாப்பிங் ஸ்டோர். இந்தியா முழுவதும் 10000க்கும் மேற்பட்ட தயாரிப்புகளை வெற்றிகரமாக விநியோகித்துள்ளோம்
onezeros.in தமிழ்நாடு சார்ந்த ஆன்லைன் ஷாப்பிங் ஸ்டோர். இந்தியா முழுவதும் 10000க்கும் மேற்பட்ட தயாரிப்புகளை வெற்றிகரமாக விநியோகித்துள்ளோம்

Sakthi Mutton Masala

Sold out
Original price Rs. 62.00
Original price Rs. 62.00 - Original price Rs. 62.00
Original price Rs. 62.00
Current price Rs. 60.00
Rs. 60.00 - Rs. 60.00
Current price Rs. 60.00
Sakthi Mutton Masala Ingredients: Coriander, Chilli, Garlic, Salt, Garlic, Ginger, Cinnamon, Cumin, Clove, Turmeric, Refined groundnut oil.