Skip to content
onezeros.in தமிழ்நாடு சார்ந்த ஆன்லைன் ஷாப்பிங் ஸ்டோர். இந்தியா முழுவதும் 10000க்கும் மேற்பட்ட தயாரிப்புகளை வெற்றிகரமாக விநியோகித்துள்ளோம்
onezeros.in தமிழ்நாடு சார்ந்த ஆன்லைன் ஷாப்பிங் ஸ்டோர். இந்தியா முழுவதும் 10000க்கும் மேற்பட்ட தயாரிப்புகளை வெற்றிகரமாக விநியோகித்துள்ளோம்

Urad Dal

 • Uluntham Paruppu (உலுந்தம் பருப்பு) - Onezeros.in
  Sold out
  Original price Rs. 30.00 - Original price Rs. 119.00
  Original price Rs. 30.00 - Original price Rs. 119.00
  Original price Rs. 30.00
  Rs. 26.00 - Rs. 135.00
  Rs. 26.00 - Rs. 135.00
  Current price Rs. 26.00

  Uluntham Paruppu (உலுந்தம் பருப்பு)

  Shree Vasan Supermarket

  Uluntham Paruppu (உலுந்தம் பருப்பு) - Urad Dal

  Original price Rs. 30.00 - Original price Rs. 119.00
  Original price Rs. 30.00 - Original price Rs. 119.00
  Original price Rs. 30.00
  Rs. 26.00 - Rs. 135.00
  Rs. 26.00 - Rs. 135.00
  Current price Rs. 26.00
  Sold out
 • Nayam Uluntham Paruppu (நயம் உலுந்தம் பருப்பு) - Onezeros.in
  Sold out
  Original price Rs. 41.00 - Original price Rs. 162.00
  Original price Rs. 41.00 - Original price Rs. 162.00
  Original price Rs. 41.00
  Rs. 32.00 - Rs. 140.00
  Rs. 32.00 - Rs. 140.00
  Current price Rs. 32.00

  Nayam Uluntham Paruppu (நயம் உலுந்தம் பருப்பு)

  Shree Vasan Supermarket

  Nayam Uluntham Paruppu (நயம் உலுந்தம் பருப்பு) -

  Original price Rs. 41.00 - Original price Rs. 162.00
  Original price Rs. 41.00 - Original price Rs. 162.00
  Original price Rs. 41.00
  Rs. 32.00 - Rs. 140.00
  Rs. 32.00 - Rs. 140.00
  Current price Rs. 32.00
  Sold out
 • Tholi Ulunthu (தோலி உலுந்து) - Onezeros.in
  Sold out
  Original price Rs. 39.00 - Original price Rs. 156.00
  Original price Rs. 39.00 - Original price Rs. 156.00
  Original price Rs. 39.00
  Rs. 30.00 - Rs. 120.00
  Rs. 30.00 - Rs. 120.00
  Current price Rs. 30.00

  Tholi Ulunthu (தோலி உலுந்து)

  Shree Vasan Supermarket

  Tholi Ulunthu (தோலி உலுந்து)

  Original price Rs. 39.00 - Original price Rs. 156.00
  Original price Rs. 39.00 - Original price Rs. 156.00
  Original price Rs. 39.00
  Rs. 30.00 - Rs. 120.00
  Rs. 30.00 - Rs. 120.00
  Current price Rs. 30.00
  Sold out