Skip to content
onezeros.in தமிழ்நாடு சார்ந்த ஆன்லைன் ஷாப்பிங் ஸ்டோர். இந்தியா முழுவதும் 10000க்கும் மேற்பட்ட தயாரிப்புகளை வெற்றிகரமாக விநியோகித்துள்ளோம்
onezeros.in தமிழ்நாடு சார்ந்த ஆன்லைன் ஷாப்பிங் ஸ்டோர். இந்தியா முழுவதும் 10000க்கும் மேற்பட்ட தயாரிப்புகளை வெற்றிகரமாக விநியோகித்துள்ளோம்

Transparent Clear Phone Case for OnePlus

 • Electroplated Transparent Clear Luxury Phone Case For OnePlus 8T
  Electroplated Transparent Clear Luxury Phone Case For OnePlus 8T
  Sold out
  Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 250.00
  Rs. 250.00 - Rs. 250.00
  Current price Rs. 250.00

  Electroplated Transparent Clear Frame Phone Case For OnePlus 8T

  Onezeros.in

  Electroplated Transparent Clear Frame Phone Case For OnePlus 8T.  Compatible Smartphone  OnePlus 8T  Features : Electroplating Craft : Luxu...

  View full details
  Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 250.00
  Rs. 250.00 - Rs. 250.00
  Current price Rs. 250.00
  Sold out
 • Electroplated Transparent Clear Luxury Phone Case For OnePlus 9 Pro
  Electroplated Transparent Clear Luxury Phone Case For OnePlus 9 Pro
  Sold out
  Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 250.00
  Rs. 250.00 - Rs. 250.00
  Current price Rs. 250.00

  Electroplated Transparent Clear Frame Phone Case For OnePlus 9 Pro

  Onezeros.in

  Electroplated Transparent Clear Frame Phone Case For OnePlus 9 Pro 5G.  Compatible Smartphone  OnePlus 9 Pro 5G   Features : Electroplating ...

  View full details
  Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 250.00
  Rs. 250.00 - Rs. 250.00
  Current price Rs. 250.00
  Sold out
 • Electroplated Transparent Clear Luxury Phone Case For OnePlus Nord 2
  Electroplated Transparent Clear Luxury Phone Case For OnePlus Nord 2
  Save 37% Save %
  Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 250.00
  Rs. 250.00 - Rs. 250.00
  Current price Rs. 250.00

  Electroplated Transparent Clear Frame Phone Case For OnePlus Nord 2

  Onezeros.in

  Electroplated Transparent Clear Frame Phone Case For OnePlus Nord 2.  Compatible Smartphone  OnePlus Nord 2  Features : Electroplating Craf...

  View full details
  Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 250.00
  Rs. 250.00 - Rs. 250.00
  Current price Rs. 250.00
  Save 37% Save %
 • Electroplated Transparent Clear Luxury Phone Case For OnePlus 9R
  Electroplated Transparent Clear Luxury Phone Case For OnePlus 9R
  Save 37% Save %
  Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 250.00
  Rs. 250.00 - Rs. 250.00
  Current price Rs. 250.00

  Electroplated Transparent Clear Frame Phone Case For OnePlus 9R

  Onezeros.in

  Electroplated Transparent Clear Frame Phone Case For OnePlus 9R 5G.  Compatible Smartphone  OnePlus 9R 5G   Features : Electroplating Craft ...

  View full details
  Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 250.00
  Rs. 250.00 - Rs. 250.00
  Current price Rs. 250.00
  Save 37% Save %
 • Electroplated Transparent Clear Frame Phone Case For OnePlus 9RT 5G
  Electroplated Transparent Clear Frame Phone Case For OnePlus 9RT 5G
  Save 37% Save %
  Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 250.00
  Rs. 250.00 - Rs. 250.00
  Current price Rs. 250.00

  Electroplated Transparent Clear Frame Phone Case For OnePlus 9RT 5G

  Onezeros.in

  Electroplated Transparent Clear Frame Phone Case For OnePlus 9RT 5G.  Compatible Smartphone  OnePlus 9RT 5G   Features : Electroplating Craf...

  View full details
  Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 250.00
  Rs. 250.00 - Rs. 250.00
  Current price Rs. 250.00
  Save 37% Save %
 • Transparent Clear Hybrid Back Cover For OnePlus Nord 2 5G Phone Case
  Transparent Clear Hybrid Back Cover For OnePlus Nord 2 5G Phone Case
  Save 40% Save %
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 180.00
  Rs. 180.00 - Rs. 180.00
  Current price Rs. 180.00

  Transparent Clear Hybrid Back Cover Shockproof Phone Case For OnePlus Nord 2 5G

  Onezeros.in

  Transparent Hybrid Back Cover Shockproof Phone Case For OnePlus Nord 2 5G. Compatible Smartphone OnePlus Nord 2 5G Features : -Restore the...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 180.00
  Rs. 180.00 - Rs. 180.00
  Current price Rs. 180.00
  Save 40% Save %
 • Ultra Slim Frameless Back Cover for OnePlus 6T Phone Case
  Ultra Slim Frameless Back Cover for OnePlus 6T Phone Case
  Sold out
  Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 200.00
  Rs. 200.00 - Rs. 200.00
  Current price Rs. 200.00

  Ultra Slim Frameless Back Cover for OnePlus 6T

  Onezeros.in

  Ultra Slim Frameless Back Cover for OnePlus 6T Type : Back Case /Fitted Case Feature : Slim & Thin Frameless Bumper Transparent Case,Easy Acc...

  View full details
  Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 200.00
  Rs. 200.00 - Rs. 200.00
  Current price Rs. 200.00
  Sold out
 • Ultra Slim Frameless Back Cover for OnePlus 6 Phone Case
  Ultra Slim Frameless Back Cover for OnePlus 6 Phone Case
  Sold out
  Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 200.00
  Rs. 200.00 - Rs. 200.00
  Current price Rs. 200.00

  Ultra Slim Frameless Back Cover for OnePlus 6

  Onezeros.in

  Ultra Slim Frameless Back Cover for OnePlus 6 Type : Back Case /Fitted Case Feature : Slim & Thin Frameless Bumper Transparent Case,Easy Acce...

  View full details
  Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 200.00
  Rs. 200.00 - Rs. 200.00
  Current price Rs. 200.00
  Sold out
 • Ultra Slim Frameless Back Cover for OnePlus 7 Phone Case
  Ultra Slim Frameless Back Cover for OnePlus 7 Phone Case
  Sold out
  Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 200.00
  Rs. 200.00 - Rs. 200.00
  Current price Rs. 200.00

  Ultra Slim Frameless Back Cover for OnePlus 7

  Onezeros.in

  Ultra Slim Frameless Back Cover for OnePlus 7 Type : Back Case /Fitted Case Feature : Slim & Thin Frameless Bumper Transparent Case,Easy Acce...

  View full details
  Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 200.00
  Rs. 200.00 - Rs. 200.00
  Current price Rs. 200.00
  Sold out
 • Ultra Slim Frameless Back Cover for OnePlus 7 Pro Phone Csae
  Ultra Slim Frameless Back Cover for OnePlus 7 Pro Phone Csae
  Sold out
  Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 200.00
  Rs. 200.00 - Rs. 200.00
  Current price Rs. 200.00

  Ultra Slim Frameless Back Cover for OnePlus 7 Pro

  Onezeros.in

  Ultra Slim Frameless Back Cover for OnePlus 7 Pro Type : Back Case /Fitted Case Feature : Slim & Thin Frameless Bumper Transparent Case,Easy ...

  View full details
  Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 200.00
  Rs. 200.00 - Rs. 200.00
  Current price Rs. 200.00
  Sold out
 • Ultra Slim Frameless Back Cover for OnePlus 7T Pro Phone Case
  Ultra Slim Frameless Back Cover for OnePlus 7T Pro Phone Case
  Sold out
  Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 200.00
  Rs. 200.00 - Rs. 200.00
  Current price Rs. 200.00

  Ultra Slim Frameless Back Cover for OnePlus 7T Pro

  Onezeros.in

  Ultra Slim Frameless Back Cover for OnePlus 7T Pro Type : Back Case /Fitted Case Feature : Slim & Thin Frameless Bumper Transparent Case,Easy...

  View full details
  Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 200.00
  Rs. 200.00 - Rs. 200.00
  Current price Rs. 200.00
  Sold out
 • Frame Less UltraSlim Back Case Cover for One Plus Phone - Onezeros.in
  Frame Less UltraSlim Back Case Cover for One Plus Phone - Onezeros.in
  Sold out
  Original price Rs. 190.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 190.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00

  Frame Less UltraSlim Back Case Cover for One Plus Phone

  Onezeros.in

  FrameLess UltraSlim Back Case Cover for One Plus Phone Type : Back Case /Fitted Case Compatible Smartphone : Oneplus Material : Soft TPU,Silicon D...

  View full details
  Original price Rs. 190.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 190.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 190.00
  Rs. 190.00 - Rs. 190.00
  Current price Rs. 190.00
  Sold out
 • Carbon Fibre Back Skin Rear Screen Guard For Oneplus Mobile Phone - Onezeros.in
  Carbon Fibre Back Skin Rear Screen Guard For Oneplus Mobile Phone - Onezeros.in
  Sold out
  Original price Rs. 70.00 - Original price Rs. 70.00
  Original price
  Rs. 70.00
  Rs. 70.00 - Rs. 70.00
  Current price Rs. 70.00

  Carbon Fibre Back Skin Rear Screen Guard For Oneplus Mobile Phone

  Onezeros.in

  Carbon Fibre Back Skin Rear Screen Guard For Oneplus Mobile Phone Hand Slip Cant Hold the Cell Phone? Fall to bump ? Its Time to protect the mobil...

  View full details
  Original price Rs. 70.00 - Original price Rs. 70.00
  Original price
  Rs. 70.00
  Rs. 70.00 - Rs. 70.00
  Current price Rs. 70.00
  Sold out
 • Space Transparent Crystal Phone Case For OnePlus 10 Pro
  Space Transparent Crystal Phone Case For OnePlus 10 Pro
  Save 40% Save %
  Original price Rs. 499.00
  Original price Rs. 499.00 - Original price Rs. 499.00
  Original price Rs. 499.00
  Current price Rs. 299.00
  Rs. 299.00 - Rs. 299.00
  Current price Rs. 299.00

  Space Transparent Crystal Phone Case For OnePlus 10 Pro

  Onezeros.in

  Space Transparent Crystal Phone Case For OnePlus 10 Pro Compatible Phone OnePlus 10 Pro  Features : Independent Silver Finish Metallic Butt...

  View full details
  Original price Rs. 499.00
  Original price Rs. 499.00 - Original price Rs. 499.00
  Original price Rs. 499.00
  Current price Rs. 299.00
  Rs. 299.00 - Rs. 299.00
  Current price Rs. 299.00
  Save 40% Save %
 • Electroplated Transparent Clear Luxury Phone Case For OnePlus 7T Pro
  Electroplated Transparent Clear Luxury Phone Case For OnePlus 7T Pro
  Save 37% Save %
  Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 250.00
  Rs. 250.00 - Rs. 250.00
  Current price Rs. 250.00

  Electroplated Transparent Clear Frame Phone Case For OnePlus 7T Pro

  Onezeros.in

  Electroplated Transparent Clear Frame Phone Case For OnePlus 7T Pro.  Compatible Smartphone  OnePlus 7T Pro  Features : Electroplating Craf...

  View full details
  Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 250.00
  Rs. 250.00 - Rs. 250.00
  Current price Rs. 250.00
  Save 37% Save %
 • Electroplated Transparent Clear Luxury Phone Case For OnePlus 7T
  Electroplated Transparent Clear Luxury Phone Case For OnePlus 7T
  Save 37% Save %
  Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 250.00
  Rs. 250.00 - Rs. 250.00
  Current price Rs. 250.00

  Electroplated Transparent Clear Frame Phone Case For OnePlus 7T

  Onezeros.in

  Electroplated Transparent Clear Frame Phone Case For OnePlus 7T.  Compatible Smartphone  OnePlus 7T  Features : Electroplating Craft : Luxu...

  View full details
  Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 250.00
  Rs. 250.00 - Rs. 250.00
  Current price Rs. 250.00
  Save 37% Save %
 • Electroplated Transparent Clear Luxury Phone Case For OnePlus 7 Pro
  Electroplated Transparent Clear Luxury Phone Case For OnePlus 7 Pro
  Save 37% Save %
  Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 250.00
  Rs. 250.00 - Rs. 250.00
  Current price Rs. 250.00

  Electroplated Transparent Clear Frame Phone Case For OnePlus 7 Pro

  Onezeros.in

  Electroplated Transparent Clear Frame Phone Case For OnePlus 7 Pro.  Compatible Smartphone  OnePlus 7 Pro  Features : Electroplating Craft ...

  View full details
  Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 250.00
  Rs. 250.00 - Rs. 250.00
  Current price Rs. 250.00
  Save 37% Save %
 • Electroplated Transparent Clear Luxury Phone Case For OnePlus 7
  Electroplated Transparent Clear Luxury Phone Case For OnePlus 7
  Save 37% Save %
  Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 250.00
  Rs. 250.00 - Rs. 250.00
  Current price Rs. 250.00

  Electroplated Transparent Clear Frame Phone Case For OnePlus 7

  Onezeros.in

  Electroplated Transparent Clear Frame Phone Case For OnePlus 7.  Compatible Smartphone  OnePlus 7  Features : Electroplating Craft : Luxury...

  View full details
  Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 250.00
  Rs. 250.00 - Rs. 250.00
  Current price Rs. 250.00
  Save 37% Save %
 • Electroplated Transparent Clear Luxury Phone Case For OnePlus 8 Pro
  Electroplated Transparent Clear Luxury Phone Case For OnePlus 8 Pro
  Save 37% Save %
  Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 250.00
  Rs. 250.00 - Rs. 250.00
  Current price Rs. 250.00

  Electroplated Transparent Clear Frame Phone Case For OnePlus 8 Pro

  Onezeros.in

  Electroplated Transparent Clear Frame Phone Case For OnePlus 8 Pro.  Compatible Smartphone  OnePlus 8 Pro  Features : Electroplating Craft ...

  View full details
  Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 250.00
  Rs. 250.00 - Rs. 250.00
  Current price Rs. 250.00
  Save 37% Save %
 • Electroplated Transparent Clear Luxury Phone Case For OnePlus 8
  Electroplated Transparent Clear Luxury Phone Case For OnePlus 8
  Save 37% Save %
  Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 250.00
  Rs. 250.00 - Rs. 250.00
  Current price Rs. 250.00

  Electroplated Transparent Clear Frame Phone Case For OnePlus 8

  Onezeros.in

  Electroplated Transparent Clear Frame Phone Case For OnePlus 8.  Compatible Smartphone  OnePlus 8  Features : Electroplating Craft : Luxury...

  View full details
  Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 250.00
  Rs. 250.00 - Rs. 250.00
  Current price Rs. 250.00
  Save 37% Save %
 • Electroplated Transparent Clear Luxury Phone Case For OnePlus Nord CE 5G
  Electroplated Transparent Clear Luxury Phone Case For OnePlus Nord CE 5G
  Save 37% Save %
  Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 250.00
  Rs. 250.00 - Rs. 250.00
  Current price Rs. 250.00

  Electroplated Transparent Clear Frame Phone Case For OnePlus Nord CE 5G

  Onezeros.in

  Electroplated Transparent Clear Frame Phone Case For OnePlus Nord CE 5G.  Compatible Smartphone  OnePlus Nord CE 5G  Features : Electroplat...

  View full details
  Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 250.00
  Rs. 250.00 - Rs. 250.00
  Current price Rs. 250.00
  Save 37% Save %
 • Electroplated Transparent Clear Luxury Phone Case For OnePlus Nord
  Electroplated Transparent Clear Luxury Phone Case For OnePlus Nord
  Save 37% Save %
  Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 250.00
  Rs. 250.00 - Rs. 250.00
  Current price Rs. 250.00

  Electroplated Transparent Clear Frame Phone Case For OnePlus Nord

  Onezeros.in

  Electroplated Transparent Clear Frame Phone Case For OnePlus Nord.  Compatible Smartphone  OnePlus Nord  Features : Electroplating Craft : ...

  View full details
  Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 250.00
  Rs. 250.00 - Rs. 250.00
  Current price Rs. 250.00
  Save 37% Save %
 • Electroplated Transparent Clear Luxury Phone Case For OnePlus 9
  Electroplated Transparent Clear Luxury Phone Case For OnePlus 9
  Save 37% Save %
  Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 250.00
  Rs. 250.00 - Rs. 250.00
  Current price Rs. 250.00

  Electroplated Transparent Clear Frame Phone Case For OnePlus 9

  Onezeros.in

  Electroplated Transparent Clear Frame Phone Case For OnePlus 9 5G.  Compatible Smartphone  OnePlus 9 5G   Features : Electroplating Craft : ...

  View full details
  Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00 - Original price Rs. 399.00
  Original price Rs. 399.00
  Current price Rs. 250.00
  Rs. 250.00 - Rs. 250.00
  Current price Rs. 250.00
  Save 37% Save %
 • Transparent Clear Hybrid Back Cover For OnePlus 9RT 5G Phone Case
  Transparent Clear Hybrid Back Cover For OnePlus 9RT 5G Phone Case
  Save 40% Save %
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 180.00
  Rs. 180.00 - Rs. 180.00
  Current price Rs. 180.00

  Transparent Clear Hybrid Back Cover Shockproof Phone Case For OnePlus 9RT 5G

  Onezeros.in

  Transparent Hybrid Back Cover Shockproof Phone Case For OnePlus 9RT 5G. Compatible Smartphone OnePlus Nord 9RT 5G Features : -Restore the ...

  View full details
  Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00 - Original price Rs. 299.00
  Original price Rs. 299.00
  Current price Rs. 180.00
  Rs. 180.00 - Rs. 180.00
  Current price Rs. 180.00
  Save 40% Save %